09367162522 | تکنیک های خرید و فروش املاک
ورود ثبت نام

چقدر خانه نیاز داریم؟

1398/03/31

طبق آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در‌ سال ١٣٩۵، تعداد واحدهای مسکونی در تصرف حدود ٨,٢٢‌ میلیون واحد و تعداد خانوار حدود ٢.٢۴‌ میلیون بوده که نشانگر کمبود قریب به ۴.١‌ میلیون واحدی مسکن در این‌سال است. همچنین طبق طرح جامع مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، با فرض رشد ٢‌ درصدی تعداد خانوار در‌ سال طی بازه زمانی سال ١٣٩۵ تا ١۴٠۵ و افزایش تعداد خانوار از ٢۴.٢ به ٢٩.۵ میلیون، حدود ۵.٣‌ میلیون خانوار به خانوارهای موجود در کشور اضافه می‌شود. از این‌رو تا ‌سال ١۴٠۵ کل نیاز به مسکن جدید درکشور حدود ۶.۶٧‌ میلیون واحد مسکونی است.

نظرات کاربران

نظر خود را ارسال نمایید