09367162522 | تکنیک های خرید و فروش املاک
ورود ثبت نام

ويژگي های يک مشاور مسکن حرفه اي

1398/02/22

يک مشاور و بازارياب حرفه اي براي مشاوره درست باید چند اصل را رعايت کند. پیش ازهر چیزباید در نظر داشت لازمه يک مشاوره خوب ، آراستگي و نحوه لباس پوشيدن مناسب و خوشبو بودن است . اين امر در تمام مراحل مشاوره بر ذهنيت مشتري شما و حتي مالکان طرف قرارداد تاثيری بسیار می گذارد. مشاورمسکن يک حرفه است و همه افرادي که در اين مسير گام نهاده اند مي بايست رفتار حرفه اي داشته باشند.

 1) شروع کننده بحث شما نيستيد : بدترين کار در مشاوره اين است که بدون اينکه از احساسات و تفکرات مشتري اطلاعي آگاه باشیم شروع به صحبت و رهنمود کنيم ، بنابراين مشاور خوب هميشه ابتدا شنونده خوبي است. بگذاريد مشتريان حتي از مشکلات بازار ملک و مسکن گله و شکايت بکنند اما هيچگاه حرف آنها را قطع نکنيد.

 2) هر صحبتي را با صبر و حوصله بشنويد: يک مشاور خوب آمادگي شنيدن هر مشکلي را دارد ، خود را درنقش مشاوری براي حل مشکل مسکن مشتري ببينيد.

 3) همه مراجعه کنندگان برای شما يک شانس هستند و برابرند : يک مشاور حرفه اي آمادگي پذيرش هر فردي با هر رنگ پوست و نژاد دارد. هر مراجعه کننده اي به صورت بالقوه يک مشتري تمام عيار محسوب می شود.

 4) شما فقط يک راه براي مشاوره نداريد بلکه باید راه حل هاي گوناگون را ارائه کنید: به عنوان مثال سبد ملکي که به مشتري پيشنهاد مي دهيد مي بايست انبوه ملک هاي گوناگون را درهمان رنج قيمت در دست داشته باشید.

 5) با تشخیص مشکل مشتري و پیش از انکه راه حل را به او پيشنهاد کنید ، مشکلش را برايش روشن نمایيد: براي مثال گاه مشتري نمي داند که بودجه او هيچگونه تناسبي با خواسته اش ندارد به جاي اينکه ابتداي امر اين موضوع را به او بگویید سعي کنيد ملک هایی را درهمان رنج بودجه اش به او نشان دهيد تا ابتداي امر او با مشکلش بیشتر آشنا شود.

 6) خواسته روشن ومعقول مشتري خود را بپذیرید: پس از گفت و گو هاي اوليه و ايجاد فضاي اطمينان در ذهن مشتري خود که يکي از مهمترين ارکان يک مشاوره حرفه اي است ، يکبار خواسته منطقي او را با تمام جزئيات براي او بيان کنيد تا بر سر آن با مشتري به اجماع اوليه برسيد.

 7) به مشتري نشان دهيد که امين و خیرخواه او هستيد: با اين کارشما ديگر در دل مشتري خود نفوذ کرده ايد و راه شما براي رسيدن به معامله ای موفق هموارتر مي شود اما به خاطر داشته باشيد که در تمام مراحل یاد شده از چاپلوسي بپرهيزيد.

 8) اطلاعات عمومي خود را بیشتر کنيد: اين امر چند معنا دارد، اول از همه يک بسته کامل از ملک هاي مرتبط با خواسته مشتري را در اختیاردارید ، دوم چون وقت زيادي را با مشتري سپري می کنيد حتماً روي اطلاعات عمومي و فن بيان خود کار کنيد زيرا اين موضوع براي يک مشاور خوب بسيار حياتي است.

 9) منفي بافي را کنار بگذارید وفضا و انرژي مثبت را ایجاد کنيد: در مراحل مختلف انجام شدن معامله ، ذهنيت هاي منفي بسيار شما را محاصره خواهند کرد، مشاور حرفه اي کسي است که اين ذهنيت هاي منفي را شناخته و از خود دور و در عوض تمام انرژي خود را روي انجام شدن معامله اي خوب متمرکز نمايد.

 10) به مشتري قدرت تصميم گيري بدهيم: حالا وقت آن است که کمتر حرف بزنيم و مشتري را به حال خود بگذاريم تا اندکي بر فرآيند بازديدهاي ملک تمرکز کند و بتواند براي شروع فرآيند معامله تصمیم قاطع بگیرد.، در اين مرحله پرچانگي مشاور مي تواند آثاری مخرب را برانجام معامله بگذارد.

11) آمادگي برای جلسه نشست: شما 90 درصد راه را رفته ايد حالا وقت آن است که با ايجاد فضایی سالم و مبتني برجلب اعتماد ، مالک و مشتري را در يک جهت قرار داده و لذت يک معامله خوب را ببريد. (فضاي اتاق جلسه از نظر تميزي و طراحي عالي نيز مي تواند بسيار تاثيرگذار باشد.)

 12) نگرش شما بلند مدت باشد. در تمام اين مراحل بدانيد که ما فقط درپی اين يک معامله نيستيم و نگرش يک مشاور حرفه اي چه در رابطه با مشتريان و چه مالک يا نگرشی بلند مدت است. اين نکته را به خاطر بسپاريد که گرانبهاترين سرمايه يک مشاور مسکن حرفه اي نگرش بلند مدت او و اعتمادي است که در ذهن مالکان و مشتريانش ايجاد مي کند.

نظرات کاربران

غفوری
24 فروردین 1399

پرفکت

نظر خود را ارسال نمایید